8.2 Αριθμός αναφορών

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2007-2021, το ποσοστό των δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές είναι υψηλό για τα περισσότερα Δημόσια Νοσοκομεία. Για την πενταετία 2017-2021, ποσοστά υψηλότερα από το μέσο εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (75,8%), επιτυγχάνει το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (79,8%), το ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (77,9%), το ΣΩΤΗΡΙΑ (77,8%), το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (77,0%) και το ΛΑΪΚΟ (76,5%) (Διάγραμμα 8.2.1).

 

Διάγραμμα 8.2.1

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 8.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις στα δεκατέσσερα εξεταζόμενα νοσοκομεία κατά την περίοδο 2007-2021.

 

Διάγραμμα 8.2.2

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2017-2021, το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας επιτυγχάνει το νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ (21.511 αναφορές και μερίδιο 18,9%). Τα υπόλοιπα Δημόσια Νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα από 10% (Διάγραμμα 8.2.3).

 

Διάγραμμα 8.2.3

 

 

 

 

Μεγέθυνση