5. Πανεπιστήμια

Τα Πανεπιστήμια είναι η κατηγορία φορέων που παράγει τις περισσότερες δημοσιεύσεις της χώρας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι βιβλιομετρικοί δείκτες των επιστημονικών τους δημοσιεύσεων. Επισημαίνεται ότι ήδη από την προηγούμενη έκδοση -και λόγω της ένταξης των ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια- στις δημοσιεύσεις της κατηγορίας "Πανεπιστήμια" συμπεριλαμβάνονται και εκείνες των ΤΕΙ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των Πανεπιστημίων για την πενταετία 2017-2021, καθώς και στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2015-2019, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη έκδοση του ΕΚΤ.