Συντελεστές

Συντελεστές

  • Δρ Εύη Σαχίνη
  • Δρ Νένα Μάλλιου
  • Δρ Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης
  • Δρ Μιχάλης Παπάζογλου
  • Δρ Γρηγόριος Παινέσης
  • Κωνσταντίνος Σιουμάλας-Χριστοδούλου

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς

Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χρυσομαλλίδης Χ., Παπάζογλου Μ., Παινέσης Γ., Σιουμάλας-Χριστοδούλου Κ. (2023). Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ελληνικών Φορέων 2007-2021: Βιβλιομετρική Ανάλυση Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου