Σχετικά

Οι στατιστικές για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά 

Οι στατιστικές για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά αποτελούν μέρος των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως ο αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Αντικείμενο των στατιστικών του ΕΚΤ είναι η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά και η εξαγωγή των σχετικών «βιβλιομετρικών δεικτών», όπως ο αριθμός των δημοσιεύσεων, οι αναφορές σε αυτές από άλλες δημοσιεύσεις (citations), ο συσχετισμός τους με  συγκεκριμένους φορείς, επιστημονικά πεδία, κ.λπ. Οι βιβλιομετρικές αναλύσεις των δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά των επιστημόνων σε ελληνικούς φορείς πραγματοποιείται με στοιχεία που αντλούνται από τη βάση δεδομένων Web of Science (Clarivate) και καλύπτουν  διάστημα δεκαπενταετίας. Η παρούσα έκδοση αφορά τους βιβλιομετρικούς δείκτες της περιόδου 2007-2021.  

Η πλήρης σειρά των εκδόσεων μπορεί να αναζητηθεί εδώ: https://metrics.ekt.gr/scientific-publications/publications

Επισημαίνεται ότι κάθε έκδοση είναι αυτόνομη δεδομένου ότι η βαση δεδομένων της Web of Science επικαιροποιείται συνεχώς, με βάση τη λίστα των περιοδικών τα οποία ευρετηριάζει, με συνέπεια να υπάρχουν διαφορές στα δεδομένα που επεξεργάζεται το ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό, η διαχρονική εξέλιξη των βιβλιομετρικών δεικτών συνιστάται να γίνεται βάσει των δεδομένων που παρουσιάζονται σε κάθε έκδοση, και όχι μεταξύ των επιμέρους εκδόσεων.