8.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Το 2021, το ΛΑΪΚΟ παρήγαγε τις περισσότερες δημοσιεύσεις (370), ενώ ακολουθεί ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, τα Νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ, το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, το ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και το ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Διάγραμμα 8.1.1).

 

 

Διάγραμμα 8.1.1

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 8.1.2 παρουσιάζει για τα δεκατέσσερα Δημόσια Νοσοκομεία τον αριθμό δημοσιεύσεων ανά έτος και το δείκτη αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2007 (2007=100) για την περίοδο 2007-2021.   

 

Διάγραμμα 8.1.2

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 8.1.3 παρουσιάζει τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας Δημόσια Νοσοκομεία για την πενταετία 2017-2021. Το ΛΑΪΚΟ έχει 1.654 δημοσιεύσεις και μερίδιο 15,7%. Τα υπόλοιπα Δημόσια Νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

 

Διάγραμμα 8.1.3

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Για την παράθεση των στοιχείων που αφορούν τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι συγχωνεύσεις και οι ενοποιήσεις φορέων που πραγματοποιήθηκαν το 2014 στο χώρο της Υγείας.